Conferència a Palafrugell

Informació

Muntatge d’una tarima de 2x2m i col·locació /recollida de cadires de fusta amb seient tapissat.