Escenari a diferents alçades

Informació

Per a un concert, en aquesta ocasió, fèiem el muntatge d’un escenari de 12×8 metres on les alçades varien. Començant amb l’altura bàsica d’1 metre en els quatre primers metres i en els quatre posteriors elevant aproximadament 20cm. cada escaló.
Afegint també el faldò negre, les escales i les baranes corresponents per mantenir la seguretat.