Processó Verges

Informació

Anivellament de tota la plaça Major del poble amb les nostres tarimes i muntatge fet a mida. Col·locació i recollida de les nostres cadires model SAM, per a l’espectacle.